wang tinta

Maksud: Wang yang dibayarkan kepada orang yang menulis surat

berkongsi