wang tiap

Maksud: Wang yang dibayar kepada tuan rumah yang disewa rumahnya, wang kunci

berkongsi