yang berwajib

Maksud: Kerajaan atau yang berkuasa

berkongsi