yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bersua

Maksud: Pemimpinlah yang bertanggungjawab dalam sesuatu pekerjaan, dan dialah yang akan dipuji atau dimarahi

berkongsi