yatim piatu

Maksud: Anak yang telah kematian ayah dan ibu.

berkongsi