zaman purbakala

Maksud: Zaman atau masa yang dahulu sekali, zaman kuno

berkongsi