ada-ada

Maksud: Selalu ada sahaja yang dipercakapkan, membuat-buat sahaja

berkongsi