bidan tarik

Maksud: Membuat sesuatu secara tiba-tiba.

Contoh ayat: Majlis keraian itu diadakan secara bidan tarik menyebabkan ramai yang tidak hadir.

berkongsi