hutang sekeliling pinggang

Maksud: Banyak berhutang.

berkongsi