ada bangkai, adalah hering

Maksud: Di mana ada perempuan jahat tentu ada laki-laki yang jahat pula

berkongsi