ada batang mati, adalah cendawan tumbuh

Maksud: Di mana tempat saja kita tinggal akan ada nafkah kita

berkongsi