ada hal

Maksud: Ada sesuatu yang hendak dipercakapkan atau dilakukan.

berkongsi