ada hajat

Maksud: Mempunyai keinginan atau maksud.

berkongsi