ada laut, ada perampok

Maksud: Tiap-tiap suatu benda atau perkara mesti ada pasangannya

berkongsi