ada nasi di balik kerak

Maksud: Masih ada lagi sesuatu perkara yang belum disiapkan

berkongsi