ada kerak, ada nasi

Maksud: Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya

berkongsi