ada padi masak, adalah pipit

Maksud: Orang suka berkumpul di tempat yang mudah mendapat rezeki

berkongsi