sebab buah dikenal pohonnya

Maksud: Daripada pertuturan dan perangai seseorang, dapat diketahui asalnya

berkongsi