anak dagang

Maksud: Orang yang merantau ke tempat orang lain.

Contoh ayat: Sebagai anak dagang, Hasan pandai mengambil hati penduduk tempatan.

berkongsi