ada tangga hendak memanjat tiang

Maksud: Menjalankan sesuatu dengan tidak menurut aturannya

berkongsi