ada ubi ada batas, ada hari boleh balas

Maksud: Perbuatan yang jahat akhirnya akan mendapat balasan juga.

Contoh ayat: Zaidi membiarkan Rosman mengatanya kerana dia sedar bahawa ada hujan ada panas, ada hari boleh balas.

berkongsi