ada ubi ada batas, ada masa boleh balas

Maksud: Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga

berkongsi