ada ubi ada talas, ada budi ada balas

Maksud: Barang siapa berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasannya

berkongsi