ada ulam hendaklah ada sambalnya

Maksud: Tiap-tiap suatu benda atau perkara mesti ada pasangannya

berkongsi