yang secupak takkan jadi segantang

Maksud: Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi.

berkongsi