adakah buaya menolak bangkai

Maksud: Orang yang jahat tidak akan meninggalkan kesempatan untuk membuat kejahatan

berkongsi