adat bernegeri memagar negeri; adat berkampung memagar kampung

Maksud: Sikap yang tidak mementingkan diri sendiri

berkongsi