adat bersendi syarak, syarak bersendi adat

Maksud: Segala perbuatan hendaklah jangan bertentangan dengan adat dan agama

berkongsi