adat balai

Maksud: Adat dalam istana raja.

Contoh ayat: Semasa di dalam istana kamu hendaklah menjaga adat balai.

berkongsi