adat dunia balas-membalas, syariat palu-memalu

Maksud: Berbuat baik mendapat balasan yang baik dan berbuat jahat mendapat balasan buruk; manusia harus tolong-menolong antara satu sama lain dalam kehidupan

berkongsi