adat gajah terdorong

Maksud: Orang yang berkuasa biasanya menyalahgunakan kekuasaannya

berkongsi