adat dipakai baru, kain dipakai usang

Maksud: Adat yang baik, kalau diikuti, akan mengangkat darjat orang yang mengikutinya itu, kerana kalau adat dipakai selalu maka barulah tampaknya

berkongsi