ahli sunnah

Maksud: Penganut agama Islam yang kuat berpegang terhadap ajaran (hadis) Nabi Muhammad (s.a.w)

berkongsi