ahli suluk

Maksud: Orang yang mengamalkan ilmu agama untuk mencapai kesempurnaan batin

berkongsi