air bakat

Maksud: Air yang berkisar; pusaran air

berkongsi