orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa

Maksud: Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan pemberian, kita harus tahu berterima kasih.

berkongsi