air jampi

Maksud: Air yang dimanterakan untuk menyembuhkan penyakit

berkongsi