air kapur

Maksud: Air yang dicampuri dengan unsur kapur

berkongsi