air kata-kata

Maksud: Minuman keras yang memabukkan

berkongsi