air tuban

Maksud: Cecair yang mengelilingi bayi semasa di dalam tubuh ibu

berkongsi