air tuba dibalas dengan air susu

Maksud: Orang yang membuat jahat dibalas dengan baik

berkongsi