air yang dingin juga yang dapat memadami api

Maksud: Kata yang lemah lembut juga yang dapat mendinginkan hati orang yang sedang marah (dapat menghilangkan dendam)

berkongsi