air yang jernih, sayak yang landai

Maksud: Hukuman yang adil

berkongsi