berbaur pangkal perceraian

Maksud: Orang yang bersaudara itu kalau bercampur selalu timbul perselisihan

berkongsi