air yang keruh-keruh kerak

Maksud: Perkataan seseorang itu membayangkan niat jahatnya

berkongsi