akal akar berpulas tak patah

Maksud: Orang yang pintar tidak mudah kalah dalam bersoal jawab

berkongsi