akal belut

Maksud: Orang yang pandai tipu muslihat.

Contoh ayat: Dengan akal belutnya dia dapat membeli tanah di kawasan ini dengan harga yang murah.

berkongsi