akan pembasuh kaki

Maksud: Hadiah kepada orang yang berjasa

berkongsi