akan pembasuh tangan

Maksud: Hadiah kepada orang yang berjasa

berkongsi