alah limau oleh benalu

Maksud: Orang yang lama terdesak oleh orang yang baru

berkongsi